Hotline: 0972 663 158 info.ivila@gmail.com
Bách Diệp

Bách Diệp
100,000 vnđ 120,000 vnđ -17%
Bách Thủy Tiên

Bách Thủy Tiên
60,000 vnđ 100,000 vnđ -40%
Cây Dâm Bụt

Cây Dâm Bụt
70,000 vnđ 100,000 vnđ -30%
Cây Dương xỉ

Cây Dương xỉ
30,000 vnđ 50,000 vnđ -40%
Cây Đuôi Công

Cây Đuôi Công
120,000 vnđ 160,000 vnđ -25%
Cây Lá dứa

Cây Lá dứa
40,000 vnđ 50,000 vnđ -20%
Cây Mẫu Đơn Thái

Cây Mẫu Đơn Thái
90,000 vnđ 120,000 vnđ -25%
Cây Ngâu

Cây Ngâu
200,000 vnđ 250,000 vnđ -20%
Cây Ngọc Ngân

Cây Ngọc Ngân
110,000 vnđ 150,000 vnđ -27%