Hotline: 0972 663 158 info.ivila@gmail.com
Hoàng Nam- Tùng Ấn Độ

Hoàng Nam- Tùng Ấn Độ
500,000 vnđ 600,000 vnđ -17%
Mẫu Đơn

Mẫu Đơn
140,000 vnđ 200,000 vnđ -30%
Dollar chậu treo

Dollar chậu treo
60,000 vnđ 90,000 vnđ -33%
Cây Lá dứa

Cây Lá dứa
40,000 vnđ 50,000 vnđ -20%
Trầu bà

Trầu bà
180,000 vnđ 250,000 vnđ -28%
Cây Dương xỉ

Cây Dương xỉ
30,000 vnđ 50,000 vnđ -40%
Cây Phú Quý

Cây Phú Quý
110,000 vnđ 150,000 vnđ -27%
Cây Ngọc Ngân

Cây Ngọc Ngân
110,000 vnđ 150,000 vnđ -27%
Cây Vàng Chanh

Cây Vàng Chanh
60,000 vnđ 80,000 vnđ -25%