Hotline: 0972 663 158 info.ivila@gmail.com
Cây đuôi công để bàn

Cây đuôi công để bàn
110,000 vnđ 140,000 vnđ -21%
Cây vạn niên thanh để bàn

Cây vạn niên thanh để bàn
209,000 vnđ 230,000 vnđ -9%
Cây vạn lộc 1 thân để bàn

Cây vạn lộc 1 thân để bàn
154,000 vnđ 170,000 vnđ -9%
Lưỡi hổ để bàn chậu vát

Lưỡi hổ để bàn chậu vát
121,000 vnđ 140,000 vnđ -14%
Cây kim ngân lượng cao để bàn

Cây kim ngân lượng cao để bàn
220,000 vnđ 250,000 vnđ -12%
Cây lưỡi mèo để bàn

Cây lưỡi mèo để bàn
90,000 vnđ 110,000 vnđ -18%
Cây kim ngân xoắn để bàn

Cây kim ngân xoắn để bàn
187,000 vnđ 200,000 vnđ -6%
Cây kim tiền để bàn

Cây kim tiền để bàn
132,000 vnđ 150,000 vnđ -12%