Hotline: 0972 663 158 info.ivila@gmail.com
Cây đuôi công để bàn

Cây đuôi công để bàn
110,000 vnđ 140,000 vnđ -21%
Lưỡi hổ để bàn chậu vát

Lưỡi hổ để bàn chậu vát
121,000 vnđ 140,000 vnđ -14%
Cây cau tiểu trâm để bàn

Cây cau tiểu trâm để bàn
121,000 vnđ 140,000 vnđ -14%
Cây kim tiền để bàn

Cây kim tiền để bàn
132,000 vnđ 150,000 vnđ -12%
Cây trầu bà để bàn

Cây trầu bà để bàn
132,000 vnđ 150,000 vnđ -12%
Cây ngũ gia bì để bàn

Cây ngũ gia bì để bàn
132,000 vnđ 150,000 vnđ -12%
Cây trường sinh để bàn

Cây trường sinh để bàn
132,000 vnđ 150,000 vnđ -12%
Kim ngân củ để bàn

Kim ngân củ để bàn
132,000 vnđ 150,000 vnđ -12%
Cây vạn lộc 1 thân để bàn

Cây vạn lộc 1 thân để bàn
154,000 vnđ 170,000 vnđ -9%