Hotline: 0972 663 158 info.ivila@gmail.com
Tùng la hán để bàn

Tùng la hán để bàn
176,000 vnđ 200,000 vnđ -12%
Lưỡi hổ để bàn chậu vát

Lưỡi hổ để bàn chậu vát
121,000 vnđ 140,000 vnđ -14%
Kim ngân củ để bàn

Kim ngân củ để bàn
132,000 vnđ 150,000 vnđ -12%
Cây vạn niên thanh để bàn

Cây vạn niên thanh để bàn
209,000 vnđ 230,000 vnđ -9%
Cây vạn lộc 2-3 thân để bàn

Cây vạn lộc 2-3 thân để bàn
220,000 vnđ 240,000 vnđ -8%
Cây vạn lộc 1 thân để bàn

Cây vạn lộc 1 thân để bàn
154,000 vnđ 170,000 vnđ -9%
Cây trường sinh để bàn

Cây trường sinh để bàn
132,000 vnđ 150,000 vnđ -12%
Cây Trường Sing

Cây Trường Sing
190,000 vnđ 250,000 vnđ -24%
Cây trầu bà để bàn

Cây trầu bà để bàn
132,000 vnđ 150,000 vnđ -12%