Hotline: 0972 663 158 info.ivila@gmail.com
Hoàng Nam- Tùng Ấn Độ

Hoàng Nam- Tùng Ấn Độ
500,000 vnđ 600,000 vnđ -17%
Mẫu Đơn

Mẫu Đơn
140,000 vnđ 200,000 vnđ -30%
Dollar chậu treo

Dollar chậu treo
60,000 vnđ 90,000 vnđ -33%
Cẩm Tú Mai

Cẩm Tú Mai
8,000 vnđ 15,000 vnđ -47%
Cây lan Chi

Cây lan Chi
8,000 vnđ 15,000 vnđ -47%
Thài Lài

Thài Lài
30,000 vnđ 40,000 vnđ -25%
Cây cỏ nhật

Cây cỏ nhật
80,000 vnđ 100,000 vnđ -20%
Cây sao băng/ sam thái

Cây sao băng/ sam thái
40,000 vnđ 50,000 vnđ -20%
Cây cỏ lá tre

Cây cỏ lá tre
20,000 vnđ 30,000 vnđ -33%