Hotline: 0972 663 158 info.ivila@gmail.com
Cây bạch mã để sàn

Cây bạch mã để sàn
374,000 vnđ 500,000 vnđ -25%
Cây cau Hawaii để sàn

Cây cau Hawaii để sàn
330,000 vnđ 500,000 vnđ -34%
Cây thiết mộc lan gốc để sàn

Cây thiết mộc lan gốc để sàn
3,300,000 vnđ 3,500,000 vnđ -6%
Cây trầu bà lá xẻ để sàn

Cây trầu bà lá xẻ để sàn
374,000 vnđ 500,000 vnđ -25%
Cây phú quý để sàn

Cây phú quý để sàn
275,000 vnđ 400,000 vnđ -31%
Cây kim tiền để sàn trụ 40

Cây kim tiền để sàn trụ 40
440,000 vnđ 600,000 vnđ -27%
Cây vạn niên thanh cột để sàn

Cây vạn niên thanh cột để sàn
792,000 vnđ 900,000 vnđ -12%
Kim ngân xoắn size trụ 45

Kim ngân xoắn size trụ 45
1,034,000 vnđ 1,200,000 vnđ -14%
Kim ngân xoắn size trụ 40

Kim ngân xoắn size trụ 40
770,000 vnđ 900,000 vnđ -14%