Hotline: 0972 663 158 info.ivila@gmail.com
Cây Bàng Singapore để sàn 3 thân

Cây Bàng Singapore để sàn 3 thân
990,000 vnđ 1,200,000 vnđ -17%
Cây Bàng Singapore để sàn trụ 40

Cây Bàng Singapore để sàn trụ 40
990,000 vnđ 1,200,000 vnđ -17%
Cây vạn niên thanh cột để sàn

Cây vạn niên thanh cột để sàn
792,000 vnđ 900,000 vnđ -12%
Kim ngân xoắn size trụ 40

Kim ngân xoắn size trụ 40
770,000 vnđ 900,000 vnđ -14%
Cây Chuối Rẻ Quạt

Cây Chuối Rẻ Quạt
750,000 vnđ 900,000 vnđ -17%
Cây thiết mộc lan để sàn bom 3

Cây thiết mộc lan để sàn bom 3
748,000 vnđ 900,000 vnđ -17%
Cây kim tiền để sàn bom 2

Cây kim tiền để sàn bom 2
726,000 vnđ 900,000 vnđ -19%
Cây thiết mộc lan để sàn bom 2

Cây thiết mộc lan để sàn bom 2
660,000 vnđ 800,000 vnđ -17%
Cây Trầu bà đế vương bom 2

Cây Trầu bà đế vương bom 2
600,000 vnđ 700,000 vnđ -14%