Hotline: 0972 663 158 info.ivila@gmail.com
Kim ngân xoắn size trụ 45

Kim ngân xoắn size trụ 45
1,034,000 vnđ 1,200,000 vnđ -14%
Cây kim tiền để sàn bom 3

Cây kim tiền để sàn bom 3
1,166,000 vnđ 1,300,000 vnđ -10%
Cây phú quý để sàn

Cây phú quý để sàn
275,000 vnđ 400,000 vnđ -31%
Cây Tràu bà đế vương

Cây Tràu bà đế vương
300,000 vnđ 350,000 vnđ -14%
Bàng Singapor trụ 30

Bàng Singapor trụ 30
300,000 vnđ 330,000 vnđ -9%
Cây kim tiền để sàn bom 1

Cây kim tiền để sàn bom 1
308,000 vnđ 500,000 vnđ -38%
Cây trúc mây để sàn

Cây trúc mây để sàn
330,000 vnđ 500,000 vnđ -34%
Cây cau Hawaii để sàn

Cây cau Hawaii để sàn
330,000 vnđ 500,000 vnđ -34%
Cây thiết mộc lan gốc để sàn

Cây thiết mộc lan gốc để sàn
3,300,000 vnđ 3,500,000 vnđ -6%