Hotline: 0972 663 158 info.ivila@gmail.com
Cây bách thủy tiên thủy sinh

Cây bách thủy tiên thủy sinh
110,000 vnđ 130,000 vnđ -15%
Cây vạn niên thanh thủy sinh

Cây vạn niên thanh thủy sinh
121,000 vnđ 140,000 vnđ -14%
Cây lan ý thủy sinh

Cây lan ý thủy sinh
143,000 vnđ 160,000 vnđ -11%
Cây vạn lộc thủy sinh

Cây vạn lộc thủy sinh
176,000 vnđ 200,000 vnđ -12%
Cây phú quý thủy sinh

Cây phú quý thủy sinh
264,000 vnđ 280,000 vnđ -6%
Cây kim ngân thủy sinh để bàn

Cây kim ngân thủy sinh để bàn
176,000 vnđ 190,000 vnđ -7%
Cây phát lộc thủy sinh

Cây phát lộc thủy sinh
88,000 vnđ 100,000 vnđ -12%
Cây ngọc ngân thủy sinh

Cây ngọc ngân thủy sinh
154,000 vnđ 170,000 vnđ -9%