Hotline: 0972 663 158 info.ivila@gmail.com
Phong lữ thảo đứng

Phong lữ thảo đứng
30,000 vnđ 50,000 vnđ -40%
Dạ yến thảo chảo trụ

Dạ yến thảo chảo trụ
400,000 vnđ 500,000 vnđ -20%
Hoa dạ yến thảo chảo treo

Hoa dạ yến thảo chảo treo
150,000 vnđ 200,000 vnđ -25%
Dạ yến thảo bầu

Dạ yến thảo bầu
20,000 vnđ 30,000 vnđ -33%
Hoa ngọc thảo kép

Hoa ngọc thảo kép
40,000 vnđ 50,000 vnđ -20%
Hoa súng nước

Hoa súng nước
100,000 vnđ 150,000 vnđ -33%
Hoa đồng tiền lùn

Hoa đồng tiền lùn
40,000 vnđ 50,000 vnđ -20%
Hoa đồng tiền cao

Hoa đồng tiền cao
30,000 vnđ 50,000 vnđ -40%
Hoa nhài nhật

Hoa nhài nhật
140,000 vnđ 160,000 vnđ -12%