Hotline: 0972 663 158 info.ivila@gmail.com
Hoa nhài ta

Hoa nhài ta
80,000 vnđ 100,000 vnđ -20%
Hoa hướng dương lùn

Hoa hướng dương lùn
30,000 vnđ 50,000 vnđ -40%
Hoa mắt nai

Hoa mắt nai
20,000 vnđ 30,000 vnđ -33%
Cây cúc dinha

Cây cúc dinha
20,000 vnđ 30,000 vnđ -33%
Vảy rồng chậu treo

Vảy rồng chậu treo
40,000 vnđ 50,000 vnđ -20%
Hoa Thanh Tú

Hoa Thanh Tú
40,000 vnđ 50,000 vnđ -20%
Cuc indo chảo treo

Cuc indo chảo treo
100,000 vnđ 150,000 vnđ -33%
Cúc indo

Cúc indo
20,000 vnđ 30,000 vnđ -33%
Dừa cạn thái rủ chảo to

Dừa cạn thái rủ chảo to
100,000 vnđ 150,000 vnđ -33%